Registrace

Pravidla a podmínky závodu:

 

Závod se koná v krásném prostředí Hory Říp. Prosíme Vás o respektování následujících pravidel:

  

 1. Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením se zavazuje respektovat pokyny organizátora a pravidla závodu níže zmíněné.

 2. Závody jsou určeny osobám starším 15 let, závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 3. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu.

 4. K odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích zón nebo jej doneste do cíle.

 5. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem. 

 6. Závodník musí trasu absolvovat bez cizí pomoci, je zakázáno běžet se psem, kočárkem apod.

 7. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka.

 8. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.

 9. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.

 10. Závod se koná za každého počasí.

 11. Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.

 12. Vyplněním a odesláním registračního formuláře, každý závodník dává organizátorovi akce Běh Praotce Čecha v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.a nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) v platném znění souhlas s použitím svého jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla uvedeného v registračním formuláři pro účely pořadatele. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu k účelům výše uvedeným zpracovávány partnery organizátora akce Běh Praotce Čecha. Závodník má právo svůj souhlas odvolat, a to emailem zaslaným na behpraotcececha@gmail.com.

 13. Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat.

 14. Závodíme v duchu fair play a potěšení z pohybu. 

PIC_6745
PIC_6736
PIC_6534
DJI_0039
DJI_0025
DJI_0051
PIC_6562
PIC_6742
DJI_0014
PIC_6858

Sportuj.cz , z.s.

 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon