top of page

Registrace

Pravidla a podmínky závodu:
Důležité upozornění Covid-19: Start závodu bude rozdělen na menší skupinky startující po sobě jdoucím intervalu, velikost startovní skupiny bude upravena těsně před závodem podle aktuálních státních nařízení. Podmínky pro účas na závodu budou odpovídat aktuálnímu nařízení Vlády ČR.(Např. Průkaz o očkování, a další...). Závodníci musí dodržovat státní hygienická nařízení. Provozovatel závodu nenese odpovědnost za porušení těchto pravidel.

 

Závod se koná v krásném prostředí Hory Říp. Prosíme Vás o respektování následujících pravidel:

 

 1. Každý se účastní na vlastní nebezpečí, přihlášením se zavazuje respektovat pokyny organizátora a pravidla závodu níže zmíněné.

 2. Závody jsou určeny osobám starším 15 let, závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

 3. Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu.

 4. K odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích zón nebo jej doneste do cíle.

 5. Pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem. 

 6. Závodník musí trasu absolvovat bez cizí pomoci, je zakázáno běžet se psem, kočárkem apod.

 7. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně.

 8. Veškeré fotky i video záběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář.

 9. Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.

 10. Závod se koná za každého počasí.

 11. Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.

 12. Vyplněním a odesláním registračního formuláře, každý závodník dává organizátorovi akce Běh Praotce Čecha v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb.a nařízení (EU) č. 2016/679 (GDPR) v platném znění souhlas s použitím svého jména, příjmení, emailové adresy a telefonního čísla uvedeného v registračním formuláři pro účely pořadatele. Účastník zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu k účelům výše uvedeným zpracovávány partnery organizátora akce Běh Praotce Čecha. Závodník má právo svůj souhlas odvolat, a to emailem zaslaným na behpraotcececha@gmail.com.

 13. Při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat.

 14. Závodíme v duchu fair play a potěšení z pohybu.

Pokud by mělo dojít ke zrušení závodu kvůli pandemii Covid-19 bude startovné vráceno do měsíce od ohlášení zrušení závodu.
PIC_6745
PIC_6736
PIC_6534
DJI_0039
DJI_0025
DJI_0051
PIC_6562
PIC_6742
DJI_0014
PIC_6858
bottom of page